Growth fundamentals – så börjar du jobba datadrivet på riktigt

>> Du kan fortfarande haka på! Första tillfället finns inspelat och du får ta del av allt studiematerial i efterhand.

Du har säkert hört begreppet förut, men vad är growth hacking egentligen? 

I takt med den digitala transformationens framfart har flera nya metoder vuxit  fram och ledande bland dessa är growth hacking – en datadriven och tillväxtfokuserad process som kan skapa en snabbare väg in i framtiden för ditt bolag.

Centralt för all typ av growth hacking är att man utgår från data – data som reflekterar det som verkligen sker i den digitala kundresan och som används för att utvärdera de marknadsföringsinsatser och experiment som kännetecknar growth hacking. 

Men utmaningarna är många. Hur ska man veta vad man ska mäta och vilken data som ska samlas in? Vad betyder egentligen datan man får ut? Hur kan ett KPI tolkas jämte andra? Och hur ska man egentligen definiera tillväxt? 

Det gäller då att se till att lägga grunden för growth processen väl, med data som är validerad, som kan reflektera verkliga händelser och som ger en korrekt bild av hur det går för affären. Det gäller också att veta hur man bäst tolkar KPI:er och hur man skapar samsyn och undviker förvirring, för att snabbt kunna röra sig framåt som ett team.

I den här kursen, som vi gör tillsammans med tillväxtbyrån Growth Hackers, kommer du därför få lära dig förutsättningarna för att kunna påbörja och bedriva en stark growth-process – du ska ställa om till att jobba datadrivet på riktigt. 

Vi går exempelvis igenom hur du väljer tydliga och välgrundade KPI:er för att mäta tillväxt. Vi utgår från affären och ser sedan till att ha rätt tracking och rätt data på rätt plats. Vi går också igenom hur man kan tolka och förmedla siffror i din organisation för att röra er mot tydliga mål.

Målet med kursen är att du ska få med dig inspiration, nya idéer och ett helt nytt perspektiv på din verksamhet, samtidigt som du lär dig skapa en stadig grund inför growth-arbete. 

Kursen består av fyra separata tillfällen där du har möjlighet att ställa frågor till kursledarna, få personliga råd och workshoppa tillsammans med andra deltagare. Resterande tid bygger på eget arbete.

Boka nu

Syfte och mål:

 • Ge dig kunskaperna för att bemästra det mest centrala i alla growth-projekt och ge dig förutsättningarna för att lyckas med dina growth experiments – att bli datadriven på riktigt.
 • Ge dig förståelse för hur du ska kunna tolka KPI:er och förstå hur de samspelar för att reflektera affären.
 • Hjälpa dig förstå de datastrukturer och tracking som krävs för att kunna spåra kundresan och hitta flaskhalsar.
 • Ge dig inspiration, nytänkande och ett helt nytt perspektiv på din verksamhet.

  Kursen riktar sig till:

  Alla som jobbar med marknadsföring och tillväxt på både B2C- och B2B-bolag. Till exempel:

  • Marknadschefer / ansvariga / koordinatorer
  • Affärsutvecklare
  • Growth marketers / strateger
  • Entreprenörer

  Innehåll

  1. Introduktion till growth / data – 10 dec, kl. 13-15

   Vi börjar med att gå igenom vad growth (tillväxt) och growth hacking egentligen är och du får lära dig vikten av ett datadrivet tänkande kontra emotionellt tyckande. 

   🧑‍💻  Lärarledd livekurs: Introduktion till growth / data

   Agenda kommer inom kort

   2. Affärsmål och KPI:er – 17 dec, kl. 13-15

   Under andra passet bygger vi vidare på det vi lärde oss i första passet, och fokuserar nu på konkreta affärsmål och KPI:er. Vi går också igenom datavalidering och hur viktigt det är för growth-processen.

   🧑‍💻  Lärarledd livekurs: Affärsmål och KPI:er
   📝 
   Hemuppgift

   Agenda kommer inom kort

   3. Dashboards och funnels – 14 jan, kl. 13-15

   Vi tar vid där vi avslutade innan julledigheten och adderar nu mer praktiskt arbete. Vi går igenom kundresan (din funnel) och identifierar vanliga fallgropar. 

   🧑‍💻  Lärarledd livekurs: Dashboards och funnels

   Agenda kommer inom kort

   4. Analys och actionable insights – 21 jan, kl. 13-15

   Vi börjar närma oss slutet och nu får du lära dig hur du ska analysera dina resultat och skapa insikter som kan tjäna som input till growth-experiment.

   🧑‍💻  Lärarledd livekurs: Analys och actionable insights

   Agenda kommer inom kort

   Kurstillfälle 1: 10 december 2020, kl 13.00–15.00
   Kurstillfälle 2:
    17 december 2020, kl 13.00–15.00
   Kurstillfälle 3:
   14 januari 2021, kl 13.00–15.00
   Kurstillfälle 4:
   21 januari 2021, kl 13.00–15.00

   Plats: det digitala verktyget Zoom, samt eget arbete hemifrån. Du får ett mejl med länk till livekursen efter bokning.

   Pris: Priset för hela kursen är 10 990 kr. ex moms

   Om Growth Hackers:

   Growth Hackers

   Growth Hackers är en tillväxtbyrå och vi brukar beskriva oss som länken mellan tech och business. På ett agilt och datadrivet sätt samarbetar vi med våra kunder för att optimera hela deras digitala användarresa och deras arbetssätt med målet att skapa tillväxt.

   Läs mer

   Kontakta oss:

   Breakit
   event@breakit.se

   Breakit har på kort tid vuxit till att bli den självklara spelaren i startup- och techvärlden med 350 000 unika läsare varje vecka.